• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Сторінка психолога

ЗАТВЕРДЖУЮ ПОГОДЖУЮ

Директор Новокорецької Завідувач КУ «Корецький

ЗШ І-ІІІ ступенів районний методичний кабінет»

Л.В. Павлюк Т.В.Радковська

ПЛАН

роботи практичного психолога

Новокорецької загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

Конончук Ганни Василівни
на 2018 – 2019 навчальний рік

Вступ

План роботи практичного психолога на 2018/2019 навчальний рік складено на підставі «Положення про психологічну службу системи освіти України», Наказу Міністерства Освіти і науки України «Про внесення змін до положення про психологічну службу в системі освіти», наказу МОН України від 08.08.2017 №1127 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року», листа МОН України від 07.08.2018 №1/9-487 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 навчальному році» та інших нормативних документів.

Тема, над якою працює Новокорецька ЗШ І-ІІІ ступенів:

«Формування конкурентно-спроможної особистості засобами інноваційних технологій»

Проблемна тема, над якою працює психологічна служба школи:

«Самоактуалізація особистості школяра»

Мета роботи психологічної служби: створення психологічних умов для саморозкриття та всебічного розвитку особистості учня.

Аналіз діяльності психологічної служби за 2017-2018 навчальний рік

Діяльність психологічної служби протягом 2017-2018 навчального року здійснювалась за основними напрямками роботи практичного психолога.

Упродовж навчального року проводилася діагностична робота:

- дослідження процесу адаптації учнів 5 класів до нових умов навчання;

- діагностика рівня розвитку пізнавальних процесів в учнів початкових класів;

- діагностика психологічного клімату в учнівських колективах;

- діагностика професійних інтересів та професійності учнів 9 класів;

- анкетування батьківської громадськості щодо актуальних питань.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота здійснювалася з метою усунення відхилень і труднощів у психічному та особистісному розвитку учнів. Проводилася індивідуальна та групова робота з дітьми, які мають низький рівень адаптації, робота сформованості пізнавальних процесів, покращення мікроклімату в учнівських колективах. З учнями 11 класу проводилася корекційна робота щодо попередження виникнення стресових ситуацій під час складання ЗНО. Індивідуальні заняття проводилися з учнями «групи ризику», які потребують підвищеної уваги з боку педагогів.

Просвітницька робота проводилася з метою попередження шкідливих звичок, формування толерантного ставлення до інших дітей, формування правильного життєвого світогляду, попередження суїцидальних тенденцій тощо. З метою заохочення учнів до здобуття психологічних знань та співраці з практичним психологом, було проведено «Тиждень психології».

Крім того, надавалася консультативна допомога учням, батькам та педагогам з проблемних питань, а саме: робота з учнями, батьки яких за кордоном, учнями з неблагополучних сімей, учнями схильних до правопорушень, щодо професійного самовизначення. Надавалася консультативна допомога класним керівникам щодо проблемних питань, проведення виховних годин і батьківських зборів. За потребою, проводилася робота з батьками учнів.

Навчальна діяльність передбачала проведення індивідуальних корекційно-розвиткових занять з учнями закладу, які мають особливі освітні потреби. Для кожного учня окремо розроблено календарне планування корекційних занять.

Протягом навчального року активно підтримувались зв’язки з громадськістю: соціальною службою для дітей та молоді, районним Центром зайнятості, територіальним дільничим та інспектором у справах неповнолітніх районного відділу поліції, районною ПМПК тощо.

Протягом 2017-2018 н.р. практичним психологом проводилася робота відповідно до основних напрямків роботи - психодіагностичний, просвітницький, корекційно–розвивальний, консультаційний та організаційно-методичний напрямок роботи .

Протягом навчального семестру організаційно-методичну роботу було спрямовано на:

- Складання річного плану роботи

- Складання помісячних планів роботи

- Підготовка до проведення виховних годин, виступів на батьківських зборах

Психодіагностичним напрямком охоплено в індивідуальному порядку охоплено 46 вихованців (276 год).

До групової психодіагностики та соціально-психологічних досліджень залучено 270 вихованців всіх вікових категорій (18 груп – 270 годин).

Проконсультовано індивідуально 65 дітей (95,5 год).

Консультування групове охопило 225 дітей середнього та старшого шкільного віку (22 групи – 225 годин).

До індивідуальних корекційних занять залучено 3 учні, що становить 90 години робочого часу.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з учнями проводилась у вигляді психологічних тренінгів, ігор, навчальних занять, а також міні-тренінгів.

Просвітницькою роботою у вигляді бесід охоплено 120 вихованців (6 груп – 6 годин) та 20 батьків ( 1 група – 1 година).

Навчальна діяльність передбачала викладання предмету «Психологія» у 11 класі, що за рік становить 30 годин.

Крім того, постійно підтримую тісний зв’язок з органами місцевого самоврядування, соціальною службою у справах дітей та молоді.

У серпні 2017 року спільно із працівниками сільської ради узгоджено списки дітей дошкільного віку та дітей віком від 6 до 18 років. Дані списки подано спеціалістам відділу освіти.

Протягом вересня 2017 року оформлено соціально-педагогічні паспорти класів.

Навиконання Закону «Про освіту» та Конвенції про права дитини в закладі було оформлено соціальні паспорти класів за пільговими категоріями.

Моніторинг показників пільгового контингенту учнів у 2017-2018 н.р. має такий вигляд:

Сироти

Напівсироти

Інваліди

Багатодітні сім’ї

К-сть у них дітей

Малозабезпечені сім’ї ( к-сть дітей)

Неблагополучні сім’ї (к-сть у них дітей)

Неповні сім’ї (розлучені), у них дітей

Неповні сім’ї (одиночки),

у них дітей

Диспансерний облік „Д”

3

6

7

53

97

6 сімей

(8 дітей)

2 сім’ї

(5 дітей)

11 сімей (11 дітей)

8 сімей

(9 дітей)

88

На підставі аналізу роботи психологічної служби школи, на 2018-2019 навчальний рік були виділені основні завдання діяльності практичного психолога:

1. Психологічна підготовка дитини до школи.

2. Допомога дитині в адаптаційний період різних вікових груп.

3. Робота з дітьми «групи ризику» (такими, що мають проблеми в навчанні, порушення поведінки, емоційні розлади).

4. Допомога учням в кризових ситуаціях.

5. Превентивне виховання з метою формування в учнів навичок здорового способу життя та захисту психічного здоров’я.

6. Профілактика адиктивної поведінки (правопорушень, бродяжництва, самовільного залишення закладу, алкоголізму, наркоманії), подолання конфліктності й жорстокого поводження в учнівському середовищі

7. Розвиток особистої зрілості та комунікативних навичок (профілактика конфліктів).

8. Створення в школі сприятливого психологічного клімату, який визначається продуктивним спілкуванням дитини і педагога, дитини і однолітка.

9. Соціально-психологічний супровід школярів, родин, родичі яких перебувають або загинули у зоні АТО, постраждали внаслідок військових дій на сході України та мають певний травматичний досвід.

10. Психологічний супровід учнів та вчителів щодо здійснення інклюзивного та індивідуального навчання.

Психодіагностична робота

Мета: отримання інформації певного характеру про дитину, вивчення особистісних змін і умов індивідуального розвитку учнів, дослідження рівня соціально-психологічного клімату в колективах, виявлення актуальних проблем в особистісному розвитку дітей.

Методи: тестування, анкетування, опитування, спостереження.

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться робота

Відмітка про виконання

З учнями

1

1.Психодіагностика рівня готовності дітей до навчання у школі за діагностичним мінімумом .

2. Спостереження за поведінкою і пізнавальними можливостями учнів на уроках і в позаурочний час.

Вересень

1 клас

2

Вивчення процесу адаптації першокласників до шкільного навчання, вивчення чинників, які впливають на процес навчання.

Жовтень

1 клас

3

1.Діагностика психологічного мікроклімату у

5 – класах.

2. Вивчення рівня адаптації, учнів 5-х класів, використання проективних методик

Листопад

Жовтень

5 клас

4

Вивчення професійних інтересів, схильностей учнів, розширення уявлень про світ професій та їхні особливості.

Грудень,

травень

9-11

класи

5

Діагностика психологічного мікроклімату у колективах

За потребою

1- 11

класах

6

Виявлення соціально-неадекватної поведінки учнів, виявлення дітей «Групи ризику», поглиблена індивідуальна діагностика виявлених дітей.

Лютий

За потребою

8-11 класи

7

Вивчення психологічної готовності 4-х класів до переходу в середню школу.

Квітень

4 клас

8

Діагностика готовності дітей 6-річного віку до навчання у школі

Березень

Майбутні першокласники

9

Виявлення дітей, що потребують підвищеної психологічної уваги, методом бесіди і спостереження

За потребою

2-11

класи

10

Діагностика рівня розвитку пізнавальних інтересів в учнів початкових класів:

- визначення типу мислення;

- типу сприймання;

- типу пам’яті та уваги.

Січень

та за портребою

1-4 класи

З педагогічним колективом

1

Вивчення психологічного клімату у педагогічному колективі

Січень

Педагогічний колектив закладу

З батьками

1

Анкетування батьків

На вимогу адміністрації закладу

Батьки

Консультативна робота

Мета: надання рекомендацій та практичної допомоги педагогічному колективу з питань навчання та виховання дітей зі стійким порушенням пізнавальної діяльності; надання рекомендацій та психологічної допомоги батькам, щодо оптимальних умов навчання й корекції розвитку дітей; надання рекомендацій учням; проведення бесід з тими, хто потребує консультативної допомоги.

Методи: індивідуальні бесіди, підтримка, пошук оптимальних умов для розв’язання проблемних ситуацій.

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться робота

Відмітка про виконання

З учнями

1

Консультативна робота з учнями, батьки яких працюють за кордоном

Жовтень

за потребою

Учні школи

2

Консультативна робота з учнями з неблагополучних сімей

За потребою

Учні школи

3

Індивідуальне консультування учнів, схильних до правопорушень

За потребою

Учні школи

4

Консультативна робота з учнями 8-11 класів щодо професійного самовизначення

Грудень

Учні 8-11 класів

5

Індивідуальні та групові консультації учнів на різну тематику

За потребою

Учні школи

6

Консультативна робота з учнями (проблеми насильства та жорстокого поводження в родині та

навчальному закладі);

За потребою

Учні школи

З педагогами

1

Надання консультативної допомоги класним керівникам щодо проведення виховних годин, батьківських зборів

За потребою

Педагогічний колектив закладу

2

Надання консультацій педагогічним працівникам під час атестації

За потребою

Педагогічний колектив закладу

3

Консультування вчителів на їх запит конкретних питань

За потребою

Педагогічний колектив закладу

З батьками

1

Консультування батьків на їх запит конкретних питань

За потребою

Батьки учнів

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

Мета: здійснення психолого-педагогічних, розвивальних заходів з метою усунення відхилень і труднощів в психічному й особистісному розвитку вихованців школи. Формування у дітей здатностей до самовиховання і саморозвитку.

Методи: індивідуальна і групова робота з учнями з використанням корекційно-розвивальних програм, вправ, ігор, тренінгів, виконання спільних справ

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться робота

Відмітка про виконання

З учнями

1

Корекційно-розвивальна робота з дітьми, які мають низький рівень адаптації до навчання у 1 та 5 класах

Листопад

1, 5 класи

2

Корекція сформованості пізнавальних здібностей в учнів початкових класів

Січень

Учні 1-4 класів

3

Корекційна робота з учнівськими колективами щодо покращення мікроклімату у класах

Лютий

Учні 5-11 класів

4

Корекційно-розвивальна робота з дітьми «Групи ризику»

За потребою

Учні 5-11 класів

5

Корекційно-розвивальна робота з дітьми класу щодо підготовки до переходу у середню ланку

Квітень

Учні 4 класів

6

Корекційно-розвивальна робота з учнями 11 класів щодо попередження виникнення стресових ситуацій під час складання ЗНО

Грудень,

березень

Учні 11 класів

7

Використання нетрадиційних методів роботи з учнями: Кольоротерапі, казкотерапії, музикотерапії

Жовтень

Учні 1-11 класів

8

Проведення тренінгових занять з учнями щодо підвищення мотивації до навчання

Вересень

Учні 5-11 класів

З педколективом

1

Попередження виникнення конфліктів у педагогічному колективі

За потребою

Педагогічний колектив закладу

2

Корекційно-розвивальна робота щодо покращення психологічного клімату в колективі

Травень

Педагогічний колектив закладу

З батьками

1

Проведення корекційної роботи з батьками дітей «Групи ризику»

За потребою

Батьки учнів

Просвітницька робота

Мета: ознайомлення педагогів і батьків з головними закономірностями й умовами сприятливого психологічного розвитку дітей, формування в педагогів і батьків потреби в психологічних знаннях, бажання використовувати їх у роботі зі школярами або в інтересах розвитку власної особистості, ознайомлення учнів з основами самопізнання, самовиховання.

Форми проведення: лекції, бесіди, виступи тощо.

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться робота

Відмітка про виконання

З учнями

1

Просвітницько-пропагандиська робота з учнями закладу щодо попередження шкідливих звичок в учнів. Виступи на виховних годинах.

За потребою

Учні 6-9 класах

2

Просвітницько-пропагандиська робота з учнями щодо толерантного ставлення до інвалідів та дітей з особливими потребами

Листопад

Учні 5-11 класів

3

Просвітницька робота з учнями, які перебувають на внутрішкільному обліку

За потребою

Учні школи

4

Просвітницька робота з учнями 8-10 класів щодо важливості правильного професійного спрямування

Березень

Учні 8-10 класів

5

Попередження суїцидальних тенденцій в учнівському середовищі

Січень

Учні 5-11 класів

6

Профілактика насильства над дітьми

Грудень

Учні 5-11 класів

7

Правовиховна робота з учнями 5-11 класів

Протягом року

Учні 5-11 класів

8

Проведення «Тижня психології» з метою заохочення учнів, педагогів та батьків до співпраці з практичним психологом

Квітень

Учні 5-11 класів, педагоги, батьки

9

Основи психологічних знань для учнів з метою психологічного просвітництва у школі

Вересень

Учні 1-11 класів

10

Дати знання про ВІЛ/СНІД, шляхи передавання ВІЛ-інфекції, контакт з ВІЛ-інфекціями

Грудень

Учні 8-11 класів

11

Заходи щодо запобігання торгівлею людьми

Лютий

Учні 9-11 класів

12

Облік учнів, схильних до

правопорушень

За потребою

Учні 1-11 класів

Навчальна діяльність

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться робота

Відмітка про виконання

З учнями

1

Індивідуальні заняття з учнем 5класу, Дунасі О. з лікувальної фізкультури

Щотижня, 2год

Учень

5 класу

2

Індивідуальні корекційно-розвивальні заняття з ученицею 2 класу, Федюра А.

Щотижня, 1год

Учениця

2 класу

4

Індивідуальні корекційно-розвивальні заняття з ученицею 5 класу, Кузьміч А.

Щотижня,

1год

Учениця

5 класу

Організаційно-методичні заходи

Мета: надання методичної допомоги педагогічним працівникам, участь у роботі методичних об’єднань навчального закладу, поповнення банку даних та діагностичного фонду на учнів

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться робота

Відмітка про виконання

1

Складання та затвердження річного плану роботи

До 15.09.18р.

2

Підготовка соціальних паспортів класів, школи, списків дітей пільгових категорій

До 01.10.18р.

Співпраця з класними керівниками

3

Організація і проведення психолого-педагогічного консиліуму щодо адаптації учнів 5 класу до нових умов навчання

До 30.11.18р.

Педагогічний колектив, класні керівники 5 класу

4

Підготовка,поповнення діагностичного інструментарію, тестових бланків, анкет

Останній тиждень місяця

5

Підбір корекційно-розвивальних програм для роботи за результатами діагностики

За потребою

6

Підбір матеріалів для виступів на виховних годинах, батьківських зборах

За запитом

7

Відвідання уроків з метою психологічного аналізу

За потребою

8

Підготовка виступів на педагогічних радах

За потребою

9

Оформлення документації, підготовка та написання звіту

Протягом року

Зв’язки з громадськістю

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться робота

Відмітка про виконання

1

Співпраця з районною соціальною службою для дітей та молоді

За потребою

Районна служба для дітей та молоді, учні

2

Співпраця з районним Центром зайнятості, профконсультантами

Березень

Профконсультанти Центру зайнятості, учнів

3

Співпраця з територіальним дільничим районного відділу поліції

За потребою

Дільничий, учні школи

4

Відвідування методкабінету, РОІППО,

Отримання фахової консультації у психологічних центрах

Кожна 2 і 4 п’ятниця

методисти

5

Співпраця з класними керівниками та класоводами навчального закладу

За потребою

Класні керівники, класоводи

ЗАТВЕРДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

Директор Новокорецької Завідувач КУ «Корецький

ЗШ І-ІІІ ступенів районний методичний кабінет»

Л. Павлюк Т.Радковська

ПЛАН

роботи практичного психолога

Новокорецької загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

Поліщук Наталії Олегівни
на 2017– 2018 навчальний рік

Вступ

План роботи практичного психолога на 2017/2018 навчальний рік складено на підставі «Положення про психологічну службу системи освіти України», Наказу Міністерства Освіти і науки України «Про внесення змін до положення про психологічну службу в системі освіти», наказу МОН України від 06.08.2013 №1106 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року» (лист РОІППО від 22.08.2013 №01-16/1087), листа МОН України від 23.07.2015 №1/9-347 «Про забезпечення фахівцями та пріоритетні напрями діяльності психологічної служби системи освіти у 2017-2018 навчальному році» та інших нормативних документів.

Тема, над якою працює Новокорецька ЗШ І-ІІІ ступенів:

«Удосконалення начально-виховного процесу шляхом впрводження інноваційних технологій на засадах особистісно-зорієнтованого навчання та виховання»

Проблемна тема, над якою працює психологічна служба школи: «Психологічний супровід процесу самореалізації вчителя та виховання конкурентоспроможного учня в умовах нових державних освітніх стандартів»

Мета роботи психологічної служби: забезпечення якісного психологічного супроводу процесу навчання, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників.

Аналіз діяльності психологічної служби за 2016-2017 навчальний рік

Діяльність психологічної служби протягом 2016-2017 навчального року здійснювалась за основними напрямками роботи практичного психолога.

Упродовж навчального року проводилася діагностична робота:

- дослідження процесу адаптації учнів 1 та 5 класів до нових умов навчання;

- діагностика рівня розвитку пізнавальних процесів в учнів початкових класів;

- діагностика психологічного клімату в учнівських колективах;

- діагностика професійних інтересів та професійності учнів 9 класів;

- анкетування батьківської громадськості щодо актуальних питань.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота здійснювалася з метою усунення відхилень і труднощів у психічному та особистісному розвитку учнів. Проводилася індивідуальна та групова робота з дітьми, які мають низький рівень адаптації, робота сформованості пізнавальних процесів, покращення мікроклімату в учнівських колективах. З учнями 11 класу проводилася корекційна робота щодо попередження виникнення стресових ситуацій під час складання ЗНО. Індивідуальні заняття проводилися з учнями «групи ризику», які потребують підвищеної уваги з боку педагогів.

Просвітницька робота проводилася з метою попередження шкідливих звичок, формування толерантного ставлення до інших дітей, формування правильного життєвого світогляду, попередження суїцидальних тенденцій тощо. З метою заохочення учнів до здобуття психологічних знань та співраці з практичним психологом, було проведено «Тиждень психології».

Крім того, надавалася консультативна допомога учням, батькам та педагогам з проблемних питань, а саме: робота з учнями, батьки яких за кордоном, учнями з неблагополучних сімей, учнями схильних до правопорушень, щодо професійного самовизначення. Надавалася консультативна допомога класним керівникам щодо проблемних питань, проведення виховних годин і батьківських зборів. За потребою, проводилася робота з батьками учнів.

З 18 по 21 квітня 2016 року було проведено «Тиждень психології». Учні закладу мали можливість активно приймати участь у всіх запланованих заходах.

Навчальна діяльність передбачала проведення індивідуальних корекційно-розвиткових занять з учнями закладу, які мають особливі освітні потреби. Для кожного учня окремо розроблено календарне планування корекційних занять.

Протягом навчального року активно підтримувались зв’язки з громадськістю: соціальною службою для дітей та молоді, районним Центром зайнятості, територіальним дільничим та інспектором у справах неповнолітніх районного відділу поліції, районною ПМПК тощо.

На підставі аналізу роботи психологічної служби школи, на 2017-2018 навчальний рік були виділені основні завдання діяльності практичного психолога:

1. Психологічна підготовка дитини до школи.

2. Допомога дитині в адаптаційний період різних вікових груп.

3. Робота з дітьми «групи ризику» (такими, що мають проблеми в навчанні, порушення поведінки, емоційні розлади).

4. Допомога учням в кризових ситуаціях.

5. Превентивне виховання з метою формування в учнів навичок здорового способу життя та захисту психічного здоров’я.

6. Профілактика адиктивної поведінки (правопорушень, бродяжництва, самовільного залишення закладу, алкоголізму, наркоманії), подолання конфліктності й жорстокого поводження в учнівському середовищі

7. Розвиток особистої зрілості та комунікативних навичок (профілактика конфліктів).

8. Створення в школі сприятливого психологічного клімату, який визначається продуктивним спілкуванням дитини і педагога, дитини і однолітка.

9. Соціально-психологічний супровід школярів, родин, родичі яких перебувають або загинули у зоні АТО, постраждали внаслідок військових дій на сході України та мають певний травматичний досвід.

Дитина – це зелений паросток, з якого починається могутнє дерево
людської думки, діяльності, вчинків, пристрастей, поривань, зіткнень.

В. Сухомлинський

Діагностична робота

Мета: отримання інформації певного характеру про дитину, вивчення особистісних змін і умов індивідуального розвитку учнів, дослідження рівня соціально-психологічного клімату в колективах, виявлення актуальних проблем в особистісному розвитку дітей.

Методи: тестування, анкетування, опитування, спостереження.

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться робота

Відмітка про виконання

З учнями

1

Дослідження процесу адаптації першокласників до школи:

1. Спостереження за поведінкою і пізнавальними можливостями учнів на уроках і в позаурочний час;

2. Психодіагностика рівня готовності дітей до навчання у школі за діагностичним мінімумом ( тести Керна-Єрасика)

Вересень-жовтень

1 класи

2

Діагностика рівня розвитку пізнавальних інтересів в учнів початкових класів:

- визначення типу мислення;

- типу сприймання;

- типу пам’яті та уваги.

Протягом І семестру та за портребою

1-4 класи

3

Діагностика психологічногомікроклімату в учнівських колективах 5-11 класів

Протягом І семестру

5-11 класи

Вивчення рівня адаптації учнів 1 та 5 класів, використання проективних методик

Жовтень

Учні 1 та 5 класів

Виявлення соціально-неадекватної поведінки учнів, виявлення дітей «Групи ризику», поглиблена індивідуальна діагностика виявлених дітей.

Листопад

8-11 класи

Діагностика професійної спрямованості учнів 8-10 класів, складання професіогам

Грудень

8-10 класи

Поетапне психолого-педагогічне виявлення обдарованих учнів, складання банку даних дітей по категоріях:

- визначення схильностей дитини;

- діагностика загальної обдарованості дітей;

- вивчення пізнавальної активності учнів;

- вивчення креативності учнів Рензуллі.

Протягом року

1-11 класи

Діагностика готовності дітей 6-річного віку до навчання у школі

Березень-квітень

Майбутні першокласники

Виявлення дітей, що потребують підвищеної психологічної уваги, методом бесіди і спостереження

Протягом року

1-11 класи

З педагогічним колективом

Вивчення психологічного клімату у педагогічному колективі

Вересень, квітень

Педагогічний колектив закладу

З батьками

Анкетування батьків на вимогу адміністрації закладу, класних керівників

Протягом року

Батьки

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

Мета: здійснення психолого-педагогічних, розвивальних заходів з метою усунення відхилень і труднощів в психічному й особистісному розвитку вихованців школи. Формування у дітей здатностей до самовиховання і саморозвитку.

Методи: індивідуальна і групова робота з учнями з використанням корекційно-розвивальних програм, вправ, ігор, тренінгів, виконання спільних справ

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться робота

Відмітка про виконання

З учнями

1

Корекційно-розвивальна робота з дітьми, які мають низький рівень адаптації до навчання у 1 та 5 класах

Жовтень - листопад

1, 5 класи

2

Корекція сформованості пізнавальних здібностей в учнів початкових класів

Протягом року

Учні 1-4 класів

3

Корекційна робота з учнівськими колективами щодо покращення мікроклімату у класах

Протягом року

Учні 5-11 класів

4

Корекційно-розвивальна робота з дітьми «Групи ризику»

Протягом року

Учні 5-11 класів

5

Корекційно-розвивальна робота з дітьми класу щодо підготовки до переходу у середню ланку

Березень- травень

Учні 4 класів

6

Корекційно-розвивальна робота з учнями 11 класів щодо попередження виникнення стресових ситуацій під час складання ЗНО

Грудень - березень

Учні 11 класів

7

Використання нетрадиційних методів роботи з учнями: арттерапії, казкотерапії, музикотерапії

Протягом року

Учні 1-11 класів

8

Проведення тренінгових занять з учнями 8-11 класів щодо підвищення мотивації до навчання

Протягом року

Учні 8-11 класів

З педколективом

1

Попередження виникнення конфліктів у педагогічному колективі

Протягом року

Педагогічний колектив закладу

2

Корекційно-розвивальна робота щодо покращення психологічного клімату в колективі

Протягом року

Педагогічний колектив закладу

З батьками

Проведення колекційної роботи з батьками дітей «Групи ризику»

Протягом року

Батьки учнів

Консультативна робота

Мета: надання рекомендацій та практичної допомоги педагогічному колективу з питань навчання та виховання дітей зі стійким порушенням пізнавальної діяльності; надання рекомендацій та психологічної допомоги батькам, щодо оптимальних умов навчання й корекції розвитку дітей; надання рекомендацій учням; проведення бесід з тими, хто потребує консультативної допомоги.

Методи: індивідуальні бесіди, підтримка, пошук оптимальних умов для розв’язання проблемних ситуацій.

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться робота

Відмітка про виконання

З учнями

1

Консультативна робота з учнями, батьки яких працюють за кордоном

Протягом року

Учні школи

Консультативна робота з учнями з неблагополучних сімей

Протягом року

Учні школи

Індивідуальне консультування учнів, схильних до правопорушень

Протягом року

Учні школи

Консультативна робота з учнями 8-10 класів щодо професійного самовизначення

Протягом року

Учні школи

З педагогами

Надання консультативної допомоги класним керівникам щодо проведення виховних годин, батьківських зборів

Протягом року

Педагогічний колектив закладу

Надання консультацій педагогічним працівникам під час атестації

Протягом року

Педагогічний колектив закладу

З батьками

Надання консультацій батькам учнів

Протягом року, за потребою

Батьки учнів

Просвітницька робота

Мета: ознайомлення педагогів і батьків з головними закономірностями й умовами сприятливого психологічного розвитку дітей, формування в педагогів і батьків потреби в психологічних знаннях, бажання використовувати їх у роботі зі школярами або в інтересах розвитку власної особистості, ознайомлення учнів з основами самопізнання, самовиховання.

Форми проведення: лекції, бесіди, виступи тощо.

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться робота

Відмітка про виконання

З учнями

1

Просвітницько-пропагандиська робота з учнями закладу щодо попередження шкідливих звичок в учнів. Виступи на виховних годинах.

Протягом року, за потребою

Учні школи

Просвітницько-пропагандиська робота з учнями щодо толерантного ставлення до інвалідів та дітей з особливими потребами

Протягом року

Учні школи

Просвітницька робота з учнями, які перебувають на внутрішкільному обліку

Протягом року

Учні школи

Просвітницька робота з учнями 8-10 класів щодо важливості правильного професійного спрямування

Протягом року

Учні 8-10 класів

Попередження суїцидальних тенденцій в учнівському середовищі

Протягом року

Учні 5-11 класів

Правовиховна робота з учнями 5-11 класів

Протягом року

Учні 5-11 класів

Проведення «Тижня психології» з метою заохочення учнів, педагогів та батьків до співпраці з практичним психологом

Протягом року

Учні 5-11 класів, педагоги, батьки

Основи психологічних знань для учнів 5-11 класів, з метою психологічного просвітництва у школі

Протягом року

Учні 5-11 класів

Навчальна діяльність

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться робота

Відмітка про виконання

З учнями

1

Індивідуальні корекційно-розвивальні заняття з учнем 3 класу, Сидорчуком А.

Щотижня, 1 год

Учень 3 класу

2

Індивідуальні корекційно-розвивальні заняття з ученицею 6 класу, Сидорук В.

Щотижня, 2 год

Учениця 6 класу

4

Індивідуальні корекційно-розвивальні заняття з ученицею 3 класу, Кузьміч А.

Щотижня, 1 год

Учениця 3 класу

Зв’язки з громадскістю

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться робота

Відмітка про виконання

1

Співпраця з районною соціальною службою для дітей та молоді

Постійно

Районна служба для дітей та молоді, учні

Співпраця з районним Центром зайнятості, профконсультантами

Постійно

Профконсультанти Центру зайнятості, учні

Співпраця з територіальним дільничим районного відділу міліції

Постійно

Дільничий, учні

Співпраця з районною ПМПК

Постійно

Батьки учнів, педагоги

Співпраця з класними керівниками та класоводами навчального закладу

Постійно

Класні керівники, класоводи

Організаційно-методичні заходи

Мета: надання методичної допомоги педагогічним працівникам, участь у роботі методичних об’єднань навчального закладу, поповнення банку даних та діагностичного фонду на учнів

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться робота

Відмітка про виконання

1

Складання річного плану роботи, помісячних планів, погодження, затвердження

Серпень, постійно

2

Підготовка соціальних паспортів класів, школи, списків дітей пільгових категорій

Вересень

Співпраця з класними керівниками

3

Організація і проведення психолого-педагогічного консиліуму щодо адаптації учнів 5 класу до нових умов навчання

Жовтень-листопад

Педагогічний колектив, класні керівники 5 класу

4

Підготовка діагностичного інструментарію, тестових бланків, анкет

Постійно

5

Підбір корекційно-розвивальних програм для роботи за результатами діагностики

Протягом року, за потребою

6

Підбір матеріалів для виступів на виховних годинах, батьківських зборах

Протягом року, за запитом

7

Відвідання уроків з метою психологічного аналізу

Постійно

8

Організація індивідуальної або групової диференційованої роботи з педагогами, орієнтованими на роботу з дітьми зі стійким порушенням пізнавальної діяльності (шкільні семінари, методичні об’єднання)

Постійно

9

Складання індивідуальних карток психолого-педагогічного діагностування учнів 1-11 класів

Постійно

10

Підготовка виступів на педагогічних радах

За потребою

11

Участь у засіданнях ШПМПК

Згідно графіку

Батьки, педагоги, лікарі

Кiлькiсть переглядiв: 691

Коментарi